Aktualności i artykuły

Opublikowano: 24 września 2012
Kategoria wpisu: poradnikiprogramowanie

Czy koniecznie muszę wywołać program w języku CL ?

QCMDEXC APICzęsto by zrealizować pewną funkcję lub zadanie systemu operacyjnego najłatwiej jest posłużyć się komendą języka skryptowego CL. W końcu do tego powstał i służy. Jednak w przypadku gdy wspomniane zadanie chcemy zrealizować wewnątrz programu w języku RPG czy ILE-RPG zmuszeni jesteśmy do stworzenia dodatkowego programu CL i wywoływania go wewnątrz kodu RPG. Do tego dochodzi często przekazanie parametrów, zwrócenie wyników wywołania i przetwarzania. I tak z prostego wydawać by się mogło zadania robi się prawdziwe wyzwanie …

Receptą na to by wykorzystać komendę języka CL bez wywoływania zewnętrznego programu jest użycie systemowego API realizującego takie wywołanie. Właściwie istnieje kilka takich API które umożliwiają uruchomienie komendy CL z programu RPG (lub innego dowolnego). Należy do nich API  Execute Command QCMDEXC (udokumentowane tutaj). Pozostałe, rzadziej wykorzystywane to Process Commands API (QCAPCMD) oraz Execute Command (QCAEXEC).

A co potrzebne jest by zaimplementować wykorzystanie tych API we własnym programie ? By zademonstrować użycie jednego z nich posłużymy się bardzo prostym przykładem. Załóżmy że przygotowanie do przetwarzania pewnego pliku wymaga jego wyczyszczenia. Najprościej zrealizować to za pomocą komendy CL: CLRPFM FILE(NAZWA_PLIKU). Wykorzystując API QCMDEXC, wywołanie takiej komendy mogłoby wyglądać następująco:

DPsDs            SDS
*
D PsErrorMsgId                   7    Overlay(Psds:40)

D* Prototyp QCMDEXC
D QCMDEXC         PR                  Extpgm('QCMDEXC')
D  Command                   65535A   const options(*varsize)
D  CommandLength                15P 5 const
D  CommandOpt                    3    const options(*nopass)

D Cmd             S           1024A

D Message         C                   const('Nie znaleziono pliku'

C                   Eval      Cmd = 'DLTF FILE(Biblioteka/PlikBD)'
C                   CallP(e)  QCMDEXC(%trim(Cmd) : %Len(%Trim(Cmd)))

C                   If        %Error And  PsErrorMsgId = 'CPF2105'
C     Message       DSPLY
C                   EndIf

C                   Seton                                        LR
C                   Return

Źródło programu rozpoczyna się deklaracją struktury danych reprezentującej status programu wraz ze zmienną która wskazuje na miejsce przechowywania informacji o kodzie błędu (znaki od 40 do 46 w strukturze). W kolejnych liniach znajduje się definicja prototypu funkcji API QCMDEXC oraz deklaracja zmiennej Cmd która będzie przechowywać treść komendy w języku CL.

Działanie programu wygląda następująco: po podstawieniu do zmiennej Cmd treści komendy CL, wywoływane jest API QCMDEXC (zdefiniowane jako prototyp o takiej samej nazwie jak API), a jako drugi parametry wywołania mamy funkcja określającą wielkość zmiennej tekstowej zawierającej komendę bez spacji. Jeśli komenda zostanie wykonana bezbłędnie (komenda języka CL zawarta w zmiennej Cmd) program przejdzie do dalszego przetwarzania (w naszym przypadku zakończy działanie), natomiast jeśli wystąpi błąd wykonania, w zmiennej PsErrorMsgId program zwróci kod błędu który może zostać obsłużony (w naszym przykładzie wyświetla się informacja o nieznalezieniu pliku).

Należy pamiętać że nie wszystkie komendy języka CL można wywołać wykorzystując wymienione funkcje API. Część z nich, takich jak MONMSG czy DCL jest oczywista ale na liście znajdują się również mniej oczywiste przypadki, takie jak RTVJOBA. Dokumentacja komend języka CL przy każdej z nich określa czy możliwe jest wywołanie tylko za pomocą programu w języku CL i jeśli takiego obostrzenia nie ma, możemy śmiało korzystać z prezentowanych API.

^