Aktualności i artykuły

Opublikowano: 13 marca 2013
Kategoria wpisu: produktyszkolenia

Szkolenia operatora systemu AS/400

ASimple w swojej ofercie szkoleniowej posiada między innymi szkolenie operatora systemu AS/400. Zakres materiału oraz wiedza przekazywana podczas warsztatów – bo taki charakter mają zajęcia – bazują na treningach organizowanych przez IBM pod nazwą AS24 (AS/400 System Operator’s Workshop).

Szkolenie zaplanowane jest na cztery dni podczas których uczestnicy poznają od podstaw obsługę serwera za pomocą terminala znakowego a także interface-u graficznego. Tematy poruszane podczas zajęć obejmują zagadnienia dotyczące codziennej pracy z serwerem jako jego operator a także wykonywanie specyficznych zadań takich jak tworzenie kopii bezpieczeństwa czy monitorowane stanu serwera.

Zagadnienia omawiane podczas kursu, to:

• tradycyjny interface użytkownika – nawigacja i obsług
• wykorzystanie wywołania System Request Menu
• obsługa komunikatów
• obiekty – typy, obsługa
• biblioteki, kolejki, typy obiektów
• komendy, podstawy języka CL
• narzędzie PDM
• zarządzanie zadaniami
• zadania interaktywne i wsadowe, kolejki, subsystem-y
• zadania użytkownika i wydruki
• start i zamknięcie systemu
• wartości systemowe
• podstawy bezpieczeństwa
• obsługa obiektów bazodanowych
• narzędzia UPDDTA, Query, SQL

Szkolenia operatora serwera AS/400

Szkolenia operatora serwera AS/400

^