Aktualności i artykuły

Opublikowano: 7 kwietnia 2013
Kategoria wpisu: poradnikiszkolenia

Szybki podgląd pliku bazy danych, część druga

Opisywałem już w jaki sposób możemy podejrzeć plik bazy danych bez użycia wyrafinowanych narzędzi pozwalających na tworzenie zapytań do bazy danych. Ten wpis można zobaczyć tutaj: Szybki podgląd pliku bazy danych.

Niewielkim nakładem pracy możemy  jeszcze bardziej usprawnić naszą pracę, i o tym właśnie teraz …

By w jeszcze prostszy sposób uzyskać podgląd dowolnego pliku bazy danych należy wykorzystać narzędzie PDM (Programming Development Manager). PDM ułatwia korzystanie z obiektów a jedną z jego bardzo ciekawych zalet jest możliwość tworzenia skrótów do komend i operowanie tymi skrótami na liście wyświetlonych obiektów.

Aby uruchomić narzędzie PDM używamy jednej z trzech komend WRKLIBPDM, WRKOBJPDM lub WRKMBRPDM. Ponieważ nasze zadanie dotyczy obiektów bazy danych (plików), wykorzystamy komendę do pracy na poziomie obiektów: WRKOBJPDM, podając jako parametr bibliotekę w której nasza baza danych się znajduje.

Obsługa skrótów do komend, polega na użyciu klawisza funkcyjnego F16 na ekranie pracy z listami obiektów (PDM). Otrzymamy listę dotychczas zdefiniowanych skrótów, a nowy utworzymy za pomocą F6.

Lista skrótów w narzędziu PDM

Na ekranie definicji nowego skrótu wprowadzamy jego dwuliterową reprezentację – ja wybrałem RQ od komendy, którą będzie zastępować (RUNQRY) – oraz poznaną wcześniej komendę do podglądu bazy danych, a więc RUNQRY. To co stanowi o sile narzędzia definiowania skrótów, to możliwość zastąpienia wprost podawanej nazwy pliku i biblioteki, zmiennymi, które zostaną zastąpione odpowiednimi wartościami, gdy utworzony skrót użyjemy na liście obiektów (użyte zmienne to &l zastępujący bibliotekę oraz &n zastępujący nazwę pliku).

Definiowanie nowego skrótu - opcji użytkownikaTak utworzony skrót wykorzystujemy, wstawiając go na liście przed nazwą pliku bazy danych (na liście obiektów wyświetlonej przez PDM), otrzymując podgląd pliku.

Wykorzystanie nowego skrótu na ekranie narzędzia PDMTechnika tworzenia i używania skrótów może być wykorzystana przy wykonywaniu wielu zadań wymagających powtórzenia tej samej komendy na wielu obiektach.

W kolejnym artykule stworzymy nową komendę systemu, która będzie służyć do podglądu pliku bazy danych.

^