Aktualności i artykuły

Opublikowano: 7 stycznia 2014
Kategoria wpisu: poradniki

Transfer danych z Excela do AS/400, (część II)

Z pierwszej części poradnika (którą można znaleźć tutaj) można było się dowiedzieć w jaki sposób zainstalować „wtyczkę” do Excela która umożliwi transfer danych między arkuszem a bazą danych DB2 serwera AS/400. Przyszedł czas na jej wykorzystanie.

Aby przesłać zawartość bazy danych DB2 do arkusza korzystamy z pierwszego z zainstalowanych dodatków Excela „Przesyłanie danych z …” i wykonujemy następujące kroki:

  • po uruchomieniu wtyczki potwierdzamy domyślnie wyświetlone parametry transferu

Transfer danych - żądanie transferu z platformy System i

– ponieważ nie posiadamy wcześniej utworzonego pliku z „żądaniem transferu” wybieramy tworzenie nowego
– pozycja od której zostaną wypełnione pola arkusza zostaje pobrana z aktualnie zaznaczonej komórki
– mamy możliwość importu tabeli bazy danych  wraz z nagłówkami kolumn
  • następnie określamy nazwę serwera AS/400 lub podajemy jego adres IP (w zależności od konfiguracji w sieci)
Transfer danych - przesyłanie danych z platformy System i
  • kolejny ekran umożliwia podanie ścieżki dostępu oraz nazwy pliku bazy danych do transferu – podajemy nazwę biblioteki oraz nazwę pliku (można skorzystać z przeglądarki plików lecz ze względów wydajnościowych znacznie szybciej jest wpisać dane)

Transfer danych - określenie biblioteki i pliku

  • ostatni z ekranów wyboru zawiera opcje pozwalające określić szczegóły transferu

Transfer danych - opcje transferu

– możemy transferować tylko część pliku bazy danych, poprzez podanie warunków wyboru danych („opcje danych …”)

– możemy określić sposób interpretacji danych charakterystycznych, takich jak format daty czy separator dla liczb dziesiętnych („opcje formatu …”)
– możemy zmienić parametry transferu („właściwości …”) – ważnym parametrem który decyduje o poprawnej konwersji polskich znaków diakrytycznych jest  „Konwertuj CCSID 65535” który powinien zostać zaznaczony
  • przed uruchomieniem transferu mamy możliwość zapisania tzw. żądania transferu, pliku który pozwoli na wielokrotne pobieranie naszego zbioru z podanymi parametrami – to właśnie nazwę tego pliku możemy podać na pierwszym ekranie definicji transferu

Transfer danych - zapis żądania transferuUruchomienie tak zdefiniowanego transferu powinno skutkować poprawnie pobranymi danymi z bazy danych serwera do arkusza Excela.

Transfer danych - wynik żądania transferu

Uważny czytelnik zauważył, że mimo tytułu poradnika dotyczącego transferu danych do bazy DB2 serwera AS/400 opisany został dotychczas sposób pobrania danych, a więc w kierunku przeciwnym. Otóż zabieg ten jest celowy. Aby poprawnie, a przede wszystkim przy jak najmniejszym nakładzie sił i zasobów wykonać transfer z Excela do bazy DB2, najlepiej wykonać najpierw operację odwrotną. Zapewni to nam poprawnie zdefiniowany zbiór (formaty poszczególnych kolumn tabeli) po stronie Excela i transfer w przeciwną stronę po przygotowaniu odpowiednich danych odbędzie się bez problemów.

Nawet w przypadku gdy chcemy utworzyć zupełnie nowy zbiór bazy danych DB2 na podstawie arkusza Excela, wygodniej będzie zdefiniować najpierw taki zbiór po stronie serwera i przesłać go do arkusza kalkulacyjnego (nawet nie zawierający żadnych danych), niż męczyć się z odpowiednim sformatowaniem każdej z kolumn by po transferze uzyskać oczekiwany rezultat. A sam opis transferu na serwer już w następnym wpisie …

^