Aktualności i artykuły

Opublikowano: 15 stycznia 2014
Kategoria wpisu: poradniki

Transfer danych z Excela do AS/400, (część III)

Gdy mamy odpowiednio przygotowany zbiór po stronie Excela możemy spróbować wysłać go na serwer AS/400. Tak jak opisywałem to wcześniej (w drugiej części poradnika), znacznie uprości całą sprawę uprzednie pobranie zbioru, uzupełnienie lub wypełnienie danymi w Excelu i dopiero przystąpienie do transferu.

Aby przesłać zawartość arkusza do bazy danych DB2 korzystamy z dodatku Excela „Przesyłanie danych do …” i wykonujemy następujące kroki:

  • po uruchomieniu wtyczki określamy zakres transferowanych danych z arkusza

Transfer danych - określenie sposobu utworzenia danych– ponieważ nie posiadamy wcześniej utworzonego pliku z „żądaniem transferu” wybieramy tworzenie nowego

  • następnie potwierdzamy wyświetlone informacje kreatora transferu i w kolejnym oknie mamy możliwość określenia sposobu umieszczenia danych na serwerze
Transfer danych - określenie sposobu utworzenia danych

– ponieważ arkusz/zbiór w Excelu tworzyliśmy na podstawie zaimportowanego pliku z bazy DB2 wybieramy opcję utworzenia nowego zbioru na serwerze – zawsze możemy już po stronie serwera skopiować czy przenieść przetransferowane dane do innego zbioru a umieszczanie danych bezpośrednio w już istniejącym zbiorze niesie ryzyko błędów

  • kolejny ekran pozwala na podanie nazwy pliku opisu zbioru, ale ponieważ nie dysponujemy takim plikiem zostanie on dla nas utworzony – należy podać tylko dowolną nazwę

Transfer danych - nazwa pliku opisu

  • następnie określamy parametry transferu, opisywane przy okazji transferu „z” serwera

Transfer danych - parametry transferu

  • ponieważ będziemy tworzyli nowy zbiór, w kolejnym kroku nastąpi określenie jego struktury (kolumn bazy danych); w tym celu uruchamiamy skanowanie

Transfer danych - skanowanie definicji pól

  • po wykonaniu skanowania otrzymujemy spis pól bazy danych oraz format jaki otrzymają po utworzeniu na serwerze

Transfer danych - definicja pól tworzonego pliku

  • pozostaje podać nazwę lub adres serwera oraz nazwę biblioteki i zbioru bazy danych który ma być utworzony

Transfer danych - docelowe dane pliku

Uruchomienie transferu powinno skutkować powstaniem nowego zbioru bazy danych w podanej bibliotece.

Transfer, zarówno na serwer jak i do arkusza kalkulacyjnego, możemy znacznie usprawnić i zautomatyzować tworząc tzw. pliki z żądaniem transferu. Plik taki zawiera wszystkie dane definicyjne dla przesłania zbioru i podając jego nazwę po uruchomieniu narzędzia cała praca związana z podaniem parametrów jest wykonana automatycznie. Oczywiście tworzenie pików z żądaniami transferu ma sens  w przypadku gdy wielokrotnie będziemy przesyłać ten sam zbiór lub zbiory.

^