Aktualności i artykuły

Opublikowano: 11 maja 2014
Kategoria wpisu: referencjeszkolenia

Szkolenie z OS/400 DB2 UDB

Firma Huta Cynku „Miasteczko Śląskie” S. A. powierzyła nam przeprowadzenie szkolenia z obsługi bazy danych DB2 na platformie AS/400. Trening miał na celu przekazanie wiedzy na temat budowy i charakterystyki relacyjnej bazy danych, która jest częścią systemu operacyjnego OS/400 a także prezentację narzędzi i praktycznego ich wykorzystania w codziennej administracji i pielęgnacji bazy danych.

ZagaHuta Cynku "Miasteczko Śląskie"dnienia i tematy poruszane podczas warsztatów to między innymi obsługa narzędzi DFU, SQL, Query/400 a także mechanizmy związane z kronikowaniem (journalling) i tzw. trigerami (triggers). Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią wykonywanie przyszłych zadań …

^