Aktualności i artykuły

Opublikowano: 20 stycznia 2015
Kategoria wpisu: ERPreferencje

Litwa powitała euro

Nowy rok przywitaliśmy pracowicie. Jeden z największych użytkowników System 21 w Polsce prowadzi swój business również na Litwie. W związku z tym System 21 w obszarze finansowo-księgowym a także dystrybucyjnym wymagał konwersji waluty z dotychczasowych litów na euro.

Prace nad przygotowaniem konwersji trwały od października zeszłego roku i obejmowały oprócz technicznej zmiany waluty w systemie ERP również szereg działań koniecznych do poprawnego działania systemu w „nowym otoczeniu”. Należały do nich:

  •  wykonanie testowej konwersji na testowym serwerze i danych produkcyjnych;konwersja LTL EUR
  • przygotowanie środowiska historycznego w System 21, które zawiera dane zeszłych lat zakładu litewskiego w walucie LTL i pozwala na dostęp do nich;
  • konwersja faktur i korekt litewskich a także sald;
  • konwersja danych finansowych w modułach księgi głównej, rejestru sprzedaży i rejestru kasowego a także VAT;
  • konwersja waluty dla odbiorców litewskich;

Jako podwykonawca przygotowaliśmy narzędzia i oprogramowanie do przeprowadzenia konwersji oraz zapewniliśmy techniczne wsparcie podczas samej konwersji, która odbyła się w pierwszy weekend nowego 2015 roku.

^