Aktualności i artykuły

Opublikowano: 3 kwietnia 2015
Kategoria wpisu: ERPproduktyreferencje

Odwrócone obciążenie

1 kwietnia 2015 roku weszły w życie zmiany w przepisach dotyczących podatku VAT, a w szczególności dotyczą one tak zwanego odwrotnego obciążenia. Mechanizmem tym objęte zostały nowe kategorie produktów, w tym telefony komórkowe, smartfony, komputery przenośne. Podobne przepisy obowiązują w innych krajach unii europejskiej, w tym w Czechach i na Słowacji. Przygotowaliśmy zmiany do System 21 pozwalające stosować mechanizm odwróconego obciążenia automatycznie i uwzględniać go na dokumentach sprzedaży.

odwrotne obciążenie RCOdwrotne lub odwrócone obciążenie jest mechanizmem w podatku VAT, który polega na przesunięciu obowiązku rozliczania VAT ze sprzedawcy na nabywcę. Oznacza to, że w przeciwieństwie do typowych dostaw, gdzie to sprzedający jest zobligowany do wykazania podatku VAT należnego, to nabywca jest podatnikiem VAT z tytułu konkretnej dostawy i to na nim ciąży obowiązek rozliczenia podatku VAT należnego.
W System 21 zaimplementowaliśmy procedury automatycznego określania, na poziomie faktury dla klienta objętego odwróconym obciążeniem, czy przekracza ona próg kwotowy pozwalający na zastosowanie mechanizmu. W zależności od kraju unii w którym dokument jest wystawiany, sumowanie wartości może odbywać się na poziomie wszystkich produktów lub ich grup. Następnie, gdy przekroczony zostaje próg, ulegają podmianie stawki VAT wybranych produktów i faktura zostaje ponownie przeliczona. Zmianie ulega również format wydruku faktury, ujmujący wprowadzone zmiany.
^