Aktualności i artykuły

Opublikowano: 2 lutego 2016
Kategoria wpisu: administracjaporadniki

PTF

Program Temporary Fixes

Tak jak w przypadku aktualizacji w systemach Microsoft Windows, firma IBM udostępnia poprawki i aktualizacje systemu AS/400 w postaci tak zwanych PTF-ów. Skrót pochodzi od angielskiej nazwy „program temporary fix” , a słowo tymczasowy ma oznaczać tylko tyle, że w kolejnym wydaniu systemu poprawka zostanie umieszczona na stałe.

Instalacja PTF jest zalecana ze względu na utrzymywanie systemu w dobrej kondycji i zgodnie z najnowszymi jego aktualizacjami.


Ponieważ istnieje wiele różnych typów poprawek, dobrze być świadomym jakie rodzaje PTF-ów istnieją i jakie jest ich przeznaczenie.

1. Pojedyncze poprawki: Pojedyncze PTF-y (single fixes) służą do poprawy konkretnego błędu systemu, a wśród nich można znaleźć:

 • HIPER PTF (High-impact pervasive): poprawka znaczącego błędu, który może mieć wpływ na działanie systemu operacyjnego IBM OS/400 lub IBM i5/OS, lub rozwiązująca powszechnie występujący problem w linii serwerów IBM iSeries. Przykładowe sytuacje wydania takiej poprawki to:
  • system ulega awarii lub zawiesza się wymagając restartu lub uruchomienia IPL.
  • system wchodzi w stan „zapętlenia”.
  • błąd systemu związany z zagrożeniem integralności danych.
  • poważne problemy systemu z wydajnością.
 • pre-requisite PTF: poprawka wymagająca instalacji na serwerze przed lub w tym samym czasie co poprawka właśnie aplikowana. System nie zezwoli na instalację PTF-a jeśli nie zostaną zainstalowane wszystkie wymagane poprawki typu pre-requisite. Dokumentacja dołączana do PTF-a zawiera informacje o wszystkich poprawkach niezbędnych do jego instalacji.
 • co-requisite PTF: tego typu poprawka musi zostać zainstalowana w tym samym czasie co PTF właśnie instalowany. Dokumentacja do poprawki (tak zwany cover letter lub PSP) pozwala na zidentyfikowanie takich PTF-ów. Dodatkowo komunikaty systemu operacyjnego mogą zgłaszać informacje o poprawkach wymagających instalacji przed lub w czasie instalacji danego PTF-a.
 • technical refresh requisite fix: poprawka tego typu musi zostać zaaplikowana na stałe w systemie zanim nastąpi instalacja właściwego PTF-u.
 • distribution requisite fix: poprawki tego typu mają znaczenie przy przesyłaniu grupy PTF-ów i system nie wymaga ich instalacji przez użytkownika.
 • delayed fixes: pewne poprawki nie mogą zostać zainstalowane natychmiastowo ponieważ programy systemu operacyjnego których dotyczą są „w użyciu”. Tego typu poprawki nazywane są właśnie „opóźnionymi” i są aplikowane tylko w momencie wykonania następnego IPL-a.
 • immediate fixes: poprawka natychmiastowa może zostać zainstalowana bez wykonywania IPL-a jeśli obiekty których dotyczy nie są używane, lub zostanie zaaplikowana przy najbliższym IPL-u. Informacja czy poprawka jest natychmiastowa czy instalowana ze zwłoką zawarta jest w dokumentacji.
 • defective PTF: wadliwa poprawka, która nie spełnia swojej funkcji lub efekty jej działania są niepoprawne. W wyjątkowych sytuacjach mogą istnieć poprawki działające na większości instalacji lecz w pewnych przypadkach nie spełniające swojej roli. To czyni je poprawkami wadliwymi.

2. Poprawki zbiorcze (Cumulative PTF): paczki PTF-ów zawierające poprawki dotyczące specyficznej wersji systemu operacyjnego OS/400 lub i5/OS i odpowiednich programów licencjonowanych. Jak nazwa wskazuje, paczki zawierają wszystkie poprawki z poprzedniego wydania oraz nowe, wydane od czasu poprzedniej paczki PTF-ów. Paczka zbiorczych poprawek może nie zawierać wszystkich PTF-ów. Zwykle dzieje się tak w przypadku gdy istnieją poprawki nietypowe, specyficzne dla aplikacji lub konfiguracji użytkownika.

3. Poprawki grupowe (Group PTFs): nazwa stosowana w przypadku zamawiania grupy poprawek powiązanych logicznie. Zawiera listę powiązanych ze sobą PTF-ów (np. ze względu na aplikację której dotyczą), którą można wspólnie zarządzać z poziomu komendy systemu operacyjnego WRKPTFGRP (Work with PTF Groups).

4. Paczki serwisowe (Service packs): to inny rodzaj poprawek, które nie są PTF-ami, a służą do aktualizacji narzędzia iSeries Access for Windows lub IBM System i Access for Windows i zawarte są w pojedynczym PTF-i dla OS/400 lub i5/OS.

 

^