Aktualności i artykuły

Opublikowano: 16 lutego 2016
Kategoria wpisu: administracjaporadnikiprodukty

Undelete

Ile razy zdarzyło się Wam nieopatrznie usunąć pliki lub rekordy w bazie danych i korzystając z backup-u odtwarzać ich stan ? Pewnie wielokrotnie. W przypadku plików i obiektów to jedyny sposób na odzyskanie danych, ale gdy chodzi o pojedyncze rekordy w bazie danych, zamiast żmudnego procesu odszukania i odtworzenia właściwego zbioru można skorzystać z opisanego narzędzia i odzyskać skasowane dane.

UNDEL2,  bo o nim mowa, jest darmową aplikacją która pozwala na przeglądanie, kopiowanie a także odzyskiwanie usuniętych rekordów z pliku fizycznego bazy danych (physical file). Możemy wyświetlić na ekranie zarówno aktywne jak i usunięte rekordy, przeszukiwać plik w poszukiwaniu skasowanych rekordów i odzyskać je. Odzyskiwane dane mogą zostać skierowane do wydruku, skopiowane do innego pliku bazy danych lub po prostu przywrócone w miejsce skąd zostały usunięte.

Pobranie

Plik w formacie save file można pobrać np. tutaj:

  UNDEL2 (421,0 KiB, 62 hits)

Autorem aplikacji jest:

Dave McKenzie
Zbig Group, Inc.
davemck@zbiggroup.com

Instalacja

Najprościej skopiować plik z obiektami (save file) za pomocą FTP na serwer AS/400.

  • na serwerze utworzyć plik typu save file (jeśli nie istnieje taki który można wykorzystać) komendą CRTSAVF
  • na komputerze osobistym uruchomić FTP i zalogować się na serwer

wprowadzając poniższe komendy przesłać plik (save file)

ftp> bin
ftp> cd biblioteka
ftp> put undel2.lib plik_savef
ftp> quit

gdzie plik_savef to nazwa utworzonego pliku na serwerze a biblioteka to miejsce jego utworzenia

  • odtworzyć bibliotekę UNDEL2 z przesłanego pliku save file

RSTLIB  SAVLIB(UNDEL2) DEV(*SAVF) SAVF(BIBLIOTEKA/PLIK_SAVEF)

Uruchomienie

Komenda UNDEL2 pozwala uruchomić ekran przeglądu i wybór pliku bazy danych. Rekordy prezentowane są w postaci ciągu znaków bez podziału na poszczególne pola. Użycie klawiszy funkcyjnych F19 i F20 daje możliwość skanowania pliku w poszukiwaniu usuniętych rekordów lub jeśli znamy numer takiego rekordu (RRN) możemy go wprowadzić na ekranie.  Klawisz funkcyjny F23 pozwala na odzyskanie rekordu.

Uruchomienie komendy UNDEL2 z listą parametrów (poprzez F4) umożliwia utworzenie nowego pliku ze znalezionych usuniętych rekordów (lub dodanie ich do istniejącego pliku o identycznym formacie) lub ich wydruk.

Komenda UNDEL2

Komenda UNDEL2

^