Aktualności i artykuły

Opublikowano: 26 lipca 2012
Kategoria wpisu: poradnikiszkolenia

AS/400 – podstawy systemu które musisz znać

Jeśli zaczynasz pracę z serwerami AS/400, iSeries, IBM Power Systems lub chcesz poznać podstawy działania i charakterystykę obsługi tych systemów, ten artykuł jest właśnie dla Ciebie …
System operacyjny,pod którego kontrolą pracują serwery AS/400 to po prostu OS/400. Obsługa systemu możliwa jest za pomocą komend oraz systemu menu, a także specjalnej nakładki graficznej, instalowanej na komputerze PC – System i Navigator. To właśnie komendy stanowią centrum dowodzenia systemem – również każda z uruchamianych funkcji menu uruchamia odpowiednią komendę – a zbiór wszystkich komend składa się na tzw. Control Language w skrócie CL.

Komendy systemu AS/400 składają się z trzyliterowych skrótów słów w języku angielskim złożonych w pary lub trójki. Na przykład słówko „work” jest wykorzystywane w wielu komendach systemu i reprezentuje je skrót „WRK” a  dane wyjściowe do wydrukowania (tzw. spool files) mogą być opisane skrótem „SPLF” – tak, wiem, to czteroliterowy skrót lecz jest naprawdę rzadkim wyjątkiem. Jeśli połączymy razem oba wyrazy otrzymamy komendę do „pracy z wydrukami” (WRKSPLF) służącą do obsługi plików wydruku obecnych w systemie. A tak na marginesie, komendy wprowadzamy w linii komend u dołu ekranu terminala, zaraz za symbolem „===>”.

Aby zobaczyć listę komend systemu pogrupowanych w kategorie, należy wpisać w linii komend „GO VERB”. Lista komend jest całkiem pokaźna, lecz w codziennej pracy nie wykorzystuje się więcej niż 20%. Do każdej z komend można wywołać podpowiedź, wprowadzając jej nazwę i naciskając klawisz funkcyjny F4. Podpowiedź pokaże szczegóły dotyczące komendy oraz listę dostępnych dla niej parametrów.

Wszystko co jest uruchamiane i pracuje na serwerze AS/400 nazywane jest zadaniem (ang. job). Każde zadanie pracuje w specjalnym obszarze – środowisku, zwanym z angielskiego subsystem. Aby zobaczyć listę wszystkich aktywnych zadań w systemie należy użyć komendy do „pracy z aktywnymi zadaniami”, z angielskiego Work with Active Jobs, a stosując trzyliterowe skróty: WRKACTJOB. Nie wchodząc zbytnio w szczegóły techniczne, subsystem to twór który pozwala przydzielić dla zadania zasoby, takie jak pamięć, czas procesora, itp.. Na przykład drukarki pracują we własnym środowisku (subsystem-ie) nazwanym QSPL, który pozwala na przydzielenie odpowiednich zasobów tylko na zadania drukowania. W ten sposób zadania mogą otrzymać zasoby o charakterystyce która najefektywniej pozwala im wykonać prace.

Na zakończenie, kilka słów na temat zamykania i ponownego uruchamiana systemu AS/400. Uruchamianie lub restart nazywany jest Initial Program Load, w skrócie IPL i podobnie jak w większości systemów komputerowych polega na sprawdzeniu wszystkich zasobów, załadowaniu systemu operacyjnego i ewentualnych systemów skojarzonych, tak by system stał się „operacyjny”. W trakcie wykonywania procedury startu (IPL) system może zgłosić problemy sprzętowe, jednak nie należy się tym martwić ponieważ większość elementów takich jak dyski, zapasowe źródła zasilania, a nawet pamięć może być wymieniona podczas pracy komputera.

Tak, więc do zamknięcia lub uruchomienia IPL systemu korzystamy z menu Power, które możemy wywołać komendą „GO POWER”  z linii komend lub używając komendy Power Down System, w znanej już skróconej konwencji: PWRDWNSYS.

^