Aktualności i artykuły

Opublikowano: 24 września 2022
Kategoria wpisu: administracjaporadniki

Porty TCP/IP IBM i

Mała ściąga dokumentująca komunikację TCP/IP związaną z serwerem IBM i.

Poniższa tabela zawiera listę portów które używane są do komunikacji między oprogramowaniem IBM i Access oraz powiązanymi usługami z serwerem IBM i.

Jeśli któryś z portów jest blokowany przez firewall lub inny mechanizm, usługi związane z tym portem nie będą dostępne. Tabela pokazuje również które z portów należy zablokować/udostępnić przy przechodzeniu na komunikację szyfrowaną (SSL).

SerwerNazwa serweraPortPort SSLOpis
Port mapperas-svrmap449Port Mapper zwraca numer portu żądanej usługi.
Sign-onas-signon 8476 9476Sign-on jest wykorzystywany do autoryzacji (oraz zmiany hasła) połączenia za pomocą iSeries Access.
Centralas-central84709470Używany do udostępnienia licencji iSeries Access a także do pobierania tablic konwersji.
Data Queueas-dtaq84729472Dostęp do kolejek danych (data queues), wykorzystywany do wymiany danych między aplikacjami.
Databaseas-database84719471Dostęp do bazy danych systemu OS/400.
Remote Commandas-rmtcmd84759475Wykorzystywany do uruchamiania komend i programów serwera z poziomu komputera PC.
File – dostęp do IFS przez
Access/Navigator
as-file84739473Zapewnia dostęp do systemu plików serwera IBM i.
Printersas-netprt84749474Dostęp do drukarek zdefiniowanych w systemie OS.400.
Navigator for i (starsza wersja)as-nav20042005Dostęp do Navigator for i poprzez przeglądarkę internetową.
Navigator for ias-admin1-http20022003Dostęp do Navigator for i poprzez przeglądarkę internetową.
HTTP Administrationas-admin20012010Administracja aplikacjami internetowymi serwera IBM i.
DDMDDM/DRDA 446 448Zapewnia dostęp do danych przez DRDA.
Telnettelnet23992Dostęp do serwera za pomocą emulacji terminala 5250.
Netservernetbios137, 138, 139Pozwala na dostęp do systemu plików IFS systemu OS/400 z poziomu systemu Windows.
Management Central5555, 5544, 5577 5566Management Central jest wykorzystywany do zarządzania wieloma instancjami serwera IBM i.
^