Aktualności i artykuły

Opublikowano: 25 marca 2018
Kategoria wpisu: referencjeszkolenia

Szkolenie z podstaw obsługi serwera AS/400

Firma Volvo Trucks Polska powierzyła nam przeprowadzenie szkolenia dla operatora systemu AS/400. Zakres materiału oraz wiedza przekazana podczas warsztatów – bo taki charakter miał trening – bazowały na szkoleniach organizowanych przez IBM pod nazwą AS24 (AS/400 System Operator’s Workshop).

Szkolenie zaplanowane zostało na dwa dni podczas których zaprezentowane zostały podstawy obsługi serwera za pomocą terminala znakowego a także interface-u graficznego. Tematy poruszane podczas zajęć objęły zagadnienia dotyczące codziennej pracy z serwerem jako jego operator z uwzględnieniem obsługi plików bazy danych.

Zagadnienia omawiane podczas kursu:

• tradycyjny interface użytkownika – nawigacja i obsługa
• obsługa komunikatów
• obiekty – typy, obsługa
• biblioteki, kolejki, typy obiektów
• komendy, podstawy języka CL
• narzędzie PDM
• zarządzanie zadaniami
• zadania interaktywne i wsadowe, kolejki, subsystem-y
• zadania użytkownika i wydruki
• wartości systemowe
• podstawy bezpieczeństwa
• obsługa obiektów bazodanowych, narzędzia UPDDTA, Query, SQL

^