Aktualności i artykuły

Opublikowano: 11 października 2012
Kategoria wpisu: referencjeszkolenia

Szkolenia z podstaw obsługi serwera AS/400

Firma Steria Polska Sp. z o. o. powierzyła nam przeprowadzenie szkolenia z podstaw obsługi serwera AS/400.

Szkolenie z podstaw obsługi serwera AS/400Szkolenie odbyło się w dniach 4 i 5 października br. i miało przede wszystkim na celu wprowadzenie nowych pracowników w sposób obsługi interface-u serwera, poznanie pojęć związanych ze specyfiką platformy a także przedstawienie możliwości i narzędzi w zakresie monitorowania pracy serwera. Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią wykonywanie przyszłych zadań …

^