Aktualności i artykuły

Opublikowano: 9 kwietnia 2014
Kategoria wpisu: administracja

O jedną baterię za daleko, czyli CPPEA13

Prędzej czy później, każdy administrator serwera AS/400 trafi na komunikat operatorski (QSYSOPR) oznaczający problem z baterią podtrzymującą dyskowa pamięć podręczną, tzw. cache. Bateria, a raczej system operacyjny, wysyła do operatora ostrzeżenie 90 dni przed przewidywanym całkowitym rozładowaniem się baterii.

Komunikaty informujące o problemie są następujące:

  • CPPEA13 - *Attention* Contact your hardware service provider
  • CPP8988 - A critical system hardware problem has occurred.
Critical Message Handler has been run.

Bateria służąca do podtrzymywania zasilania pamięci podręcznej (tzw. cache’a) dysków twardych pełni bardzo ważną rolę przy utrzymywaniu optymalnej wydajności pamięci dyskowej i utrata zasilania może mieć duży wpływ na obsługiwaną macierz dysków. Bateria ta może być wymieniona „na gorąco”, tzn. podczas pracy serwera.

Potwierdzenie o którą baterię chodzi i szczegóły niezbędne do zgłoszenia znajdziemy, korzystając z wywołania programu systemu operacyjnego lub za pomocą narzędzi systemowych.

– wywołanie programu systemowego o podanej poniżej nazwie spowoduje wydruk informacji na temat stanu baterii w systemie

CALL PGM(QSYS/QSMBTTCC)

Na wydruku znajdziemy czas który został do zasygnalizowania ostrzeżenia oraz czas pozostały do wyczerpania baterii. Na podstawie tych wartości możemy określić ilość dni pozostałych do wymienionych zdarzeń.

Wydruk z programu QSMBTTCC Posiadając wiedzę na temat nazwy zasobu baterii w systemie oraz numer seryjny możemy zadzwonić do IBM’a. Firma przyśle nową baterię oraz inżyniera systemowego który ją wymieni (oczywiście pod warunkiem że opłacamy odpowiednie wsparcie dla naszego serwera).

By ograniczyć możliwość wystąpienia sytuacji krytycznej, a więc wyczerpania się baterii, dobrze jest monitorować jej stan. Można to zrobić umieszczając  wywołanie programu raportującego w systemowym harmonogramie zadań serwera i uruchamiać raz w tygodniu.

– podobne informacje uzyskamy korzystając z tzw. narzędzi systemowych SST. Po zalogowaniu się do narzędzi za pomocą komendy STRSST wybieramy opcję 1 (Start a Service Tool), następnie 7 (Hardware Service Manager) i 9 (Work with resources containing cache battery packs). Opcja ta zaprezentuje listę wszystkich zasobów zawierających baterie. Podgląd wybranego zasobu (Display battery information) pozwoli uzyskać dane jak poniżej na ilustracji.

Dane baterii w narzędziu SSTNa koniec ważna uwaga. Nie możemy bezkrytycznie polegać na odczytanych danych, gdyż są to wartości estymowane i rzeczywisty czas pozostały do wyczerpania się baterii może być krótszy. Warto więc wcześniej umówić się na wymianę niż czekać do końca zgodnie z szacowanym czasem.

^