Aktualności i artykuły

Opublikowano: 10 września 2014
Kategoria wpisu: ERPproduktyreferencje

Zbiorcza faktura korygująca

Jako partner i podwykonawca przy projektowaniu i realizacji polskich lokalizacji dla System 21 opracowaliśmy nową funkcję systemu do rejestracji i wydruku zbiorczych faktur korygujących.

Funkcja ta ma na celu dostosowanie systemu do wymagań ustawy o podatku VAT w zakresie udzielania rabatu w odniesieniu do wszystkich towarów lub usług dokonanych dla jednego odbiorcy w danych okresie.

faktura zbiorcza korygującaSystem21 zbiorcza faktura korygująca

Ze względu na specyfikę System 21 przyjęto założenie, że zbiorcza faktura korygująca dotyczy tylko rabatów okresowych (np. premii pieniężnych) a udzielone rabaty nie będą uwzględniane przy kolejnych korektach. Wprowadzono również możliwość wydruku na dokumencie numerów faktur dotyczących podanego płatnika i zakresu dat.

 

^