Aktualności i artykuły

Opublikowano: 28 grudnia 2014
Kategoria wpisu: administracjaporadniki

Pojemność obiektów sewera AS/400

Idea istnienia pliku systemu operacyjnego przechowującego listę wszystkich plików systemu wraz z ich rozmiarem brzmi kusząco, ale już konieczność bieżącej aktualizacji każdego dodanego rekordu ostudza zapał. Dlatego możliwość kontroli i raportowania wielkości plików na serwerze AS/400 możemy zrealizować za pomocą komend, które zgromadzą potrzebne dane i utworzą odpowiedni raport.

AS/400 object size

Aby mieć możliwość monitorowania stanu objętości obiektów serwera AS/400 z wykorzystaniem narzędzi oferowanych przez system, po pierwsze musimy uruchomić zadanie które „pozbiera” wymagane informacje. Funkcje tą realizuje komenda RTVDSKINF (i RTVDIRINF w przypadku systemu katalogów), którą należy uruchamiać wsadowo. Uruchomienie tej komendy raz w tygodniu przy mniejszym obciążeniu serwera będzie wystarczające dla zwykłych wymagań co do monitorowania stanu serwera.  Można oczywiście wykorzystać do tego systemowy scheduler.

Gdy dane zostały zebrane wystarczy utworzyć odpowiedni raport. Możemy sami wykorzystać utworzone pliki bazy danych i za pomocą odpowiednich zapytań otrzymać wyniki w formacie najlepiej pasującym do naszych wymagań. Plik bazy danych zawierający wszystkie informacje zebrane przez systemowe  zadanie RTVDSKINF znajduje się w bibliotece QUSRSYS i nazywa się QAEZDISK.

Możemy także skorzystać z komendy systemu operacyjnego OS/400, która pozwoli na prezentacje zebranych danych w odpowiednim dla naszych wymagań formacie. Ta komenda to PRTDSKINF  (i PRTDIRINF w przypadku katalogów). W zależności od wybranego parametru otrzymujemy raport zawierający informacje na temat objętości bibliotek, folderów, poszczególnych obiektów lub obiektów systemu operacyjnego. Nasz wybór możemy zawęzić do obiektów spełniających dodatkowe kryteria, np. początek nazwy obiektów czy typ oraz wybrać sposób sortowania.

Komenda która przedstawi objętość wszystkich bibliotek w systemie w kolejności od największej, mogłaby wyglądać w następujący sposób:

 PRTDSKINF RPTTYPE(*LIB)

A raport wygenerowany z jej pomocą:

raport PRTDSKINF

Raport wygenerowany komendą PRTDSKINF RPTTYPE(*LIB)

^