Aktualności i artykuły

Opublikowano: 11 lutego 2015
Kategoria wpisu: administracjaporadniki

Wirtualny napęd optyczny

Nie wszyscy operatorzy serwera AS/400 są świadomi możliwości instalacji oprogramowania wprost z obrazu płyty CD/DVD bez konieczności „wypalania” go na płycie.

Jak korzystać z „obrazu płyty” i wirtualnego napędu by zainstalować oprogramowanie dostarczone lub pobrane w postaci pliku ISO, można dowiedzieć się po przeczytaniu krótkiego poradnika.

Image catalog to nowy typ obiektu *IMGCLG, który służy do obsługi obrazu płyty CD w formacie ISO lub UDF (zachowany w katalogu systemu plików IFS). Obiekt taki może być wykorzystywany tak jakby był fizycznym nośnikiem w napędzie CD-ROM lub DVD. Możliwe jest to dzięki nowemu typowi urządzenia – wirtualnemu napędowi CD/DVD.

Zalet zastosowania obrazów płyt wraz z wirtualnym napędem jest wiele, by wymienić najważniejsze:Wirtualny napęd optyczny

  • koniec z koniecznością wkładania do napędu kolejnych płyt gdy poprzednia zostanie wczytana;
  • możliwość sprawdzenia nośników (obrazów) przed instalacją;
  • i na koniec ta niepodważalnie najistotniejsza: koniec z przesiadywaniem w zimnych, klimatyzowanych pomieszczeniach przed konsolą w oczekiwaniu na kolejną wymianę płyty w napędzie;
Zdefiniowanie wirtualnego urządzenia

By utworzyć na serwerze AS/400 wirtualny napęd optyczny korzystamy ze standardowej procedury definiowania urządzenia

CRTDEVOPT DEVD(nazwa-nowego-urządzenia) RSRCNAME(*VRT)
ONLINE(*YES) TEXT(opis-urządzenia)

a następnie po wyświetleniu definicji urządzenia za pomocą poniższej komendy, możemy je włączyć opcją '1′

WRKCFGSTS CFGTYPE(*DEV) CFGD(nazwa-nowego-urządzenia)

Urządzenie jest gotowe do pracy z katalogiem obrazu płyty

Tworzenie katalogu obrazu (image catalog)

Korzystamy z komendy zaprezentowanej poniżej, podając nazwę tworzonego katalogu obrazu oraz ścieżkę do pliku w systemie plików IFS gdzie umieścimy obiekt. Jeśli podana ścieżka w parametrze CRTDIR  już istnieje, zmieniamy jego wartość na *NO.

CRTIMGCLG IMGCLG(nazwa-katalogu-obrazu) DIR(ścieżka-IFS)
CRTDIR(*YES) TEXT(opis-katalogu-obrazu)
Dodawanie obrazu do katalogu

Przed dodaniem obrazu płyty do katalogu musimy oczywiście przesłać plik obrazu (ISO/UDF) w dowolne miejsce w IFS-ie, np. za pomocą FTP w formacie binarnym.

Następnie dodajemy plik obrazu do katalogu za pomocą komendy Add Image Catalog Entry

ADDIMGCLGE IMGCLG(nazwa-katalogu-obrazu)
FROMFILE(ścieżka-i-nazwa-pliku-obrazu)

Uwaga! Podana ścieżka dotyczy położenia pliku obrazu a nie obiektu katalogu obrazu.

Pozostaje do wykonania ostatni krok, czyli załadowanie obrazu do wirtualnego napędu.

LODIMGCLG IMGCLG(nazwa-katalogu-obrazu)
DEV(nazwa-nowego-urządzenia) OPTION(*LOAD)

Teraz można już skorzystać z obrazu płyty który został załadowany do nowego wirtualnego napędu, tak jakby był to fizyczny nośnik umieszczony w rzeczywistym napędzie. Komenda WRKOPTVOL (Work with Optical Volumes) pozwoli przeglądać zawartość płyty a LODRUN (Load and Run) uruchomić instalację.

Przykład zastosowania opisanej funkcjonalności oraz kilka dobrych praktyk przy jej wykorzystywaniu już niedługo …

^