Aktualności i artykuły

Opublikowano: 16 maja 2016
Kategoria wpisu: referencjeszkolenia

Szkolimy…

Polska filia firmy Makita Corporation powierzyła nam przeprowadzenie szkolenia dla operatorów serwera AS/400. Trening miał na celu przekazanie wiedzy na temat podstaw działania systemu operacyjnego OS/400 a także prezentację narzędzi i praktycznego ich wykorzystania w codziennej administracji i pielęgnacji serwera.

Szkolenie zaplanowane zostało na trzy dni podczas których uczestnicy poznali od podstaw obsługę serwera za pomocą terminala znakowego a poruszane zagadnienia dotyczyły codziennej pracy z serwerem jako jego operator a także wykonywanie specyficznych zadań takich jak tworzenie kopii bezpieczeństwa czy monitorowane stanu serwera.

Zrealizowany plan szkolenia obejmował następujące  tematy:

• tradycyjny interface użytkownika – nawigacja i obsługa;
• System Request i inne narzędzia użytkownika OS/400;szkolenie operatora AS/400
• obsługa komunikatów;
• obiekty – typy obiektów i ich obsługa;
• biblioteki, kolejki, listy bibiotek;
• komendy OS/400, podstawy języka CL;
• zarządzanie zadaniami w systemie AS/400;
• zadania interaktywne i wsadowe, kolejki zadań i subsystem-y;
• zadania użytkownika, kolejki wyjściowe i wydruki;
• start i zamknięcie systemu;
• wartości systemowe;
• tworzenie kopii bezpieczeństwa (procedury backup’u);

Mam nadzieję, że zdobyta wiedza i umiejętności ułatwią wykonywanie przyszłych zadań …

^