Aktualności i artykuły

Opublikowano: 18 maja 2017
Kategoria wpisu: ERPproduktyprogramowanie

Jednolity plik kontrolny

Od 1 lipca 2016 roku duże przedsiębiorstwa, a od 1 stycznia 2017 roku małe i średnie firmy, zgodnie z rozporządzeniami Ministerstwa Finansów są zobligowane do przekazywania danych podatkowych za pomocą JPK – jednolitego pliku kontrolnego.

Dane dotyczące ewidencji zakupu i sprzedaży VAT muszą być comiesięcznie wysyłane do urzędu skarbowego.

JPK obowiązek i terminy

Firma ASimple przygotowała rozwiązanie pozwalające przygotować dane wymagane przez specyfikacje plików kontrolnych w następujących obszarach:

  • ewidencje zakupu i sprzedaży VAT;
  • faktury VAT;
  • księgi rachunkowe;
  • wyciągi bankowe;
  • magazyn;
  • ewidencja przychodów;

Aplikacja ASimple realizuje poniżej wymienione funkcjonalności:

  • pobieranie wymaganych danych według zadanych kryteriów wyboru na podstawie dostarczonego mapowania;
  • walidacja oraz raportowanie danych w postaci plików w formacie Excel dostarczanych użytkownikowi poprzez pocztę elektroniczną;
  • generowanie plików JPK w wymaganym formacie XML dostarczanych użytkownikowi poprzez pocztę elektroniczną;
  • archiwizowanie raportów na serwerze;

Nasze rozwiązanie zostało zintegrowane i wykorzystane w systemie ERP System 21, natomiast oferujemy jego dopasowanie oraz modyfikacje do dowolnego systemu ERP opartego o platformę IBM iSeries.

ASimple JPK

^